Order Fabric Labels

FABRIC LABELS

เลเบลผ้า

กรุณาเลือกชนิดของเลเบลผ้า/ป้ายผ้า

Woven Labels

งานทอเลเบลผ้า/ป้ายทอ

Screen Printed Labels

งานพิมพ์เลเบลผ้า/ป้ายพิมพ์

Arm Patches

งานป้ายอาร์ม

Brands Material

190 ธนา อาร์เคเดีย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0870556122 หรือ 0843223022
contact@brandsmaterial.com
LINE ID : @brandsmaterial


© 2017 BRANDSMATERIAL.COM ALL RIGHTS RESERVED