Order Paper Labels

PAPER LABELS QUOTATION

ขอใบเสนอราคางานป้ายกระดาษ/ป้ายแขวน

กรุณาระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผลิต

เลือกเทคนิคการพิมพ์พิเศษ (เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง)
ปั๊มนูน (Embossing)ปั๊มจม (Debossing)ปั๊มเคสีทอง (Gold Stamping)ปั๊มเคสีเงิน (Silver Stamping)ปั๊มเคสีทองแดง (Copper Stamping)เคลือบยูวีเฉพาะจุด (Spot UV)ตัดกรอบหรือด้านในของชิ้นงาน (Die Cutting)ปรุรอยสำหรับฉีก (Perforations)เจาะรูใส่ห่วงตาไก่ (Eyelet Punching)

Brands Material

190 ธนา อาร์เคเดีย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0870556122 หรือ 0843223022
contact@brandsmaterial.com
LINE ID : @brandsmaterial


© 2017 BRANDSMATERIAL.COM ALL RIGHTS RESERVED