Order Sticker

STICKER PRINTING QUOTATION

ขอใบเสนอราคางานพิมพ์สติกเกอร์

กรุณาระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผลิต

เลือกเทคนิคการพิมพ์พิเศษ (เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง)
ปั๊มเคสีทอง (Gold Stamping)ปั๊มเคสีเงิน (Silver Stamping)ปั๊มเคสีทองแดง (Copper Stamping)ตัดกรอบของชิ้นงาน (Die Cutting)

Brands Material

190 ธนา อาร์เคเดีย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0870556122 หรือ 0843223022
contact@brandsmaterial.com
LINE ID : @brandsmaterial


© 2017 BRANDSMATERIAL.COM ALL RIGHTS RESERVED