Business Card Printing

BUSINESS CARD PRINTING

งานพิมพ์นามบัตร

งานพิมพ์นามบัตร คือ สิ่งพิมพ์ที่ผลิตเพื่อใช้ในการแนะนำตัว บอกข้อมูล สังกัด หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ
และช่องทางการติดต่อ ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษชนิดต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมเทคนิคการพิมพ์พิเศษเข้าไปได้อีกด้วย

Card Art Paper

นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด

Kraft Paper

นามบัตรกระดาษคราฟท์


Printing Add-on

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ

Brands Material

190 ธนา อาร์เคเดีย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0870556122 หรือ 0843223022
contact@brandsmaterial.com
LINE ID : @brandsmaterial


© 2017 BRANDSMATERIAL.COM ALL RIGHTS RESERVED